CombiGen Laboratories

DNA-testene i CombiGen-kombinasjonspakkene blir utført av ett av tre akkrediterte og / eller sertifiserte og uavhengige laboratorier i VHLGenetics.

• Dr. van Haeringen Laboratorium B.V. (VHL)  Wageningen, Netherland 
Dr. van Haeringen Polygen bvba (VHP) Malle, Belgia 
Certagen GmbH, Rheinbach, Tyskland 

Van Haeringen-konsernet har hatt en kraftig vekst siden 1986 gjennom utvikling og bruk av det aller nyeste innen DNA-teknologi. Tre laboratorier med lang erfaring tilbyr mer enn 1000 DNA-rutinetester for dyr, planter og mikroorganismer. Antall DNA-tester øker parallelt med utviklingen på dette fagområdet.

Vi tilbyr en alltid aktuell kvalitet på tjenestene gjennom kontinuerlig å investere i FoU (forskning og utvikling), kvalitetskontroll (ISO 17025 akkreditering og ISO 9001-sertifisering), IKT og de mest avanserte teknologiene og analyseinstrumentene.

Våre kunder finnes over hele verden, spesielt i Europa, USA, Midtøsten og Asia, og favner fra privatpersoner til store organisasjoner. Vi leverer også jevnlig tjenester til rettsmedisinske undersøkelser.