BioBank - Norge

BioBank AS ble etablert i 2005 som en nasjonal biobank for husdyr, fisk og planter. Selskapet er eid av Norsvin, Aqua Gen og Geno.
For å utnytte potensialet som nyvinninger innen bioteknologien gir er det nødvendig å ha et biologisk lager med individuelle prøver sammen med lett tilgjengelige biologiske data for disse.
BioBank AS legger på en profesjonell måte til rette for denne utviklingen gjennom egne lagre med tilhørende databaser for individuelle prøver av marine arter, husdyr og planter.
Selskapet holder til i moderne lokaler i Biohuset på Hamar.

BioBank AS
Holsetgata 22, 2317 Hamar
NORGE
Tlf (+47) 62 50 99 20

http://www.biobank.no