Kombinasjonspakker CombiGen Hest

Under finner du alle tester som finnes i CombiGen Hest kombinasjonspakke. For mer spesifikk informasjon om disse DNA-testene ber vi deg ta kontakt med våre lokale distributører.

CombiGen Horse (P668) CombiGen Horse Plus (P308)
P506 Androgen insensitivity syndrome (AIS)
P507 Thrombasthenia 1
P655 Hyperpigmentation (Incontinentia pigmenti)
P704 Severe Combined Immuno Deficiency (SCID)
P705 Hyperkalemic Periodic Paralysis (HYPP)
P735 Junctional Epidermolysis Bullosa 1 (JEB1)
P786 HERDA
P791 Glycogen Branching Enzyme Deficiency (GBED)
P802 Cerebellar Abiotrophy (CA)
P854 Lavender Foal Syndrome (LFS)
P877 Junctional Epidermolysis Bullosa 2 (JEB2)
P882 Myotonia
P902 Coat Colour Overo-factor (OLWS)
P926 Malignant Hyperthermia (MH)
P506 Androgen insensitivity syndrome (AIS)
P507 Thrombasthenia 1
P655 Hyperpigmentation (Incontinentia pigmenti)
P678 Polysaccharide Storage Myopathy (partner lab)
P704 Severe Combined Immuno Deficiency (SCID)
P705 Hyperkalemic Periodic Paralysis (HYPP)
P735 Junctional Epidermolysis Bullosa 1 (JEB1)
P786 HERDA
P791 Glycogen Branching Enzyme Deficiency (GBED)
P802 Cerebellar Abiotrophy (CA)
P854 Lavender Foal Syndrome (LFS)
P877 Junctional Epidermolysis Bullosa 2 (JEB2)
P882 Myotonia
P902 Coat Colour Overo-factor (OLWS)
P926 Malignant Hyperthermia (MH)

Version: 2017-01-16