Hvordan sende inn en prøve?

Prøvene kan kun sendes inn gjennom våre lokale distributører.

DNA-tester kan utføres ved bruk av en rekke prøvematerialer, for eksempel svabere (en slags vattpinner), hår eller vev. Vi viser her til distributørenes egne nettsider med informasjon om hvordan prøver bestilles.