Våre tjenester

Ved bruk av CombiGen-kombinasjonspakker med DNA-tester har veterinærene muligheten til å oppnå langsiktige forbedringer i den generelle dyrehelsen. Kun veterinærer kan bestille disse CombiGen-pakkene gjennom sin lokale distributør.

CombiGen Kombinasjon pakker med DNA-tester;
DNA-tester for dyr.

Hvis du har spørsmål eller ønsker å bestille CombiGen, ta kontakt med din lokale forhandler

Informasjon om innsending av prøver

Informasjon om resultatene fra en DNA-test

Informasjon om testresultater og arvelighet fra DNA-tester