Inzenden monsters

Monsters kunnen enkel worden ingezonden via onze lokale distributeurs.

DNA-testen kunnen worden uitgevoerd met diverse monstermaterialen, zoals bijvoorbeeld swabs (spons swabs), haar of weefsel.

We verwijzen u voor de specificaties voor inzending van monsters naar de informatiepagina’s van de distributeurs:
- Zoolyx voor België

Distributeurs CombiGen