DNA testen

De wetenschap koppelt variatie in het DNA aan ziektebeelden. Door het in kaart brengen van de verschillen in het DNA tussen dieren die gezond zijn en dieren die drager of lijder zijn van een bepaalde erfelijke ziekte kan vastgesteld worden in welk gen en op welke positie een mutatie in het DNA is ontstaan die de erfelijke ziekte veroorzaakt. Door vergelijking van de symptomen van een ziekte met variatie in het DNA wordt een diagnostische test bewezen. Dit leidt normaal gesproken tot publicatie in een wetenschappelijk artikel. Vaak zijn deze artikelen gebaseerd op een enkel ras.

De beschikbaarheid van DNA testen om vast te stellen of een dier drager of lijder is van een erfelijke ziekte biedt fokkers de mogelijkheid om gebruik te maken van deze kennis bij de keuze van een paringspartner voor hun fokdier(en). Hierdoor kan voorkomen worden dat er nakomelingen geboren worden die lijden aan een erfelijke ziekte en kan het dierenwelzijn verbeterd worden.

Wanneer de uitslag van een DNA-test aangeeft dat een dier lijder (twee kopieën van de mutatie) is, is dit normaal gesproken de basis om aan te nemen dat een dier de erfelijke ziekte zal ontwikkelen. Wanneer de uitslag van een DNA-test aangeeft dat een dier geen drager is van de mutatie die het betreffende ziektebeeld veroorzaakt is dit geen garantie dat dit dier nooit deze erfelijke ziekte zal ontwikkelen, er kunnen namelijk mutaties op andere plekken in het DNA voorkomen die hetzelfde ziektebeeld veroorzaken.

Mutaties die beschreven en gevalideerd zijn in één ras kunnen ook voorkomen in andere rassen. Vaak wordt dit niet meer gepubliceerd in wetenschappelijke artikelen. Het voorkomen van deze mutaties in andere rassen wordt vastgesteld door laboratoria die de testen uitvoeren. Het is niet eenvoudig om te bepalen hoe betrouwbaar een bepaalde test voor een bepaald ras is.

Bovenstaande basis geldt in haar algemeenheid voor erfelijke ziekten. Vanzelfsprekend blijft vererving en ziekte een biologisch proces, waardoor uitzonderingen voor kunnen komen. De specifieke informatie bij een test beschrijft de opmerkingen die mogelijk van toepassing zijn.